[TE] Kuroda Kazuma

posted on 26 Apr 2013 15:10 by allenkung

 

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

 
 
 
 

 

รูปใหญ่ / เต็มตัว 

สกุล - ชื่อ : Kuroda Kazuma (คุโรดะ คาซุมะ)

สัญชาติ :  ญี่ปุ่น

ชั้นปี / อายุ :3/18

นิสัย :

- ค่อนข้างรอบคอบ

- วิตกจริต

- บ้างาน เวลามีกิจกรรมจะทำทุกอย่าง (จริงๆแล้วแค่โดนโยนงานมาก็ทำ)

- เป็นผู้ฟังที่ดี

- พูดน้อย แต่ก็พยายามเก็ตมุข ถ้าตบได้ก็จะตบ

- ประหม่า เวลาอยู่กับผู้หญิง / คนเยอะๆ

- ว่างๆจึงชอบอยู่คนเดียว แล้วเล่นเกม/อ่านหนังสือ


ส่วนสูง / น้ำหนัก : 180 / 60

อาชีพ : นักเรียน

โรงเรียน : คิราเมคิ
 
 เส้นทางติดต่อ : skype: allenkung_1 / twitter : emuro_bot / ems
 
ทวีตเตอร์ยังไม่ได้สร้างค่ะ
 
 
 
คุโรดะคนไร้ตา(?)